Keuze menu

 

    Ommoordsehof 11
    3056 JR Rotterdam

T : 010-2207078
E : praktijk@wellnessfysio.nl


Volg Welness Fysio Ten Wolde op Facebook

 

 
     
 

Patienten Informatie

 
Bij ons kunt u ook een afspraak maken zonder verwijzing, voor beoordeling, advies en behandeling.

De praktijk en onze therapeuten zijn gecontracteerd door alle zorgverzekeraars en zullen zorg dragen voor de afwikkeling van de kosten met uw zorgverzekeraar conform uw polisvoorwaarden.

 

- Wilt u bij het bezoek aan onze praktijk een handdoek meenemen?
- Afspraken die u met uw fysiotherapeut maakt worden vastgelegd op een kaartje, neem dit kaartje dan

  ook mee bij uw behandeling.
- Bent u verhinderd? Als u ten minste 24 uur van tevoren annuleert, wordt de gereserveerde tijd niet in

  rekening gebracht.
- Het aantal behandelingen en het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per

  verzekeraar. Dat maakt het voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen en u dient

  dan ook zelf uw behandellimiet en vergoedingen in de gaten te houden. Kijk daarom uw

  polisvoorwaarden na.


Vergoeding Fysiotherapie en Manuele therapie
Fysiotherapie en manuele therapie worden net als voorgaande jaren vergoed via de aanvullende- en basisverzekering. De mate van vergoeding is afhankelijk van de aandoening en uw aanvullende verzekering die u naast uw basisverzekering kunt afsluiten bij uw zorgverzekeraar.


Fysiotherapie binnen de aanvullende verzekering:
Fysiotherapie en manuele therapie wordt meestal vergoed via de aanvullende verzekering. Door de vele verschillende pakketten, hebben de medewerkers van Wellness Fysiotherapie Tenwolde hier geen inzicht in. Informeer bij uw zorgverzekeraar hoe u verzekerd bent voor de therapie. Niet vergoede behandelingen worden doorberekend aan de patient.

Als fysiotherapie binnen de aanvullende verzekering valt, zal er geen inhouding plaatsvinden op uw eigen risico.


Fysiotherapie binnen de basisverzekering:
Op basis van de behandeldiagnose en doorverwijzing kan er sprake zijn van een chronische indicatie. Een chronische indicatie is een diagnose die voorkomt op de lijst "Chronische en/of langdurige fysiotherapie". Deze lijst is samengesteld door de overheid, de genoemde diagnoses komen onder voorwaarden in aanmerking voor declaratie via de basisverzekering. Hierdoor is de limitering van behandelingen, genoemd in de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering, niet meer van toepassing.


Ook dit jaar heeft de overheid bepaald dat de eerste 20 behandelingen voor rekening komen van de verzekerde. Dit houdt niet per definitie in dat de verzekerde het zelf moet betalen maar dat het voor de eerste 20 behandelingen wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars via de aanvullende verzekering (indien voldoende dekking).

 

Klachtenregeling
Binnen onze fysiotherapiepraktijk wordt geprobeerd om zo optimaal mogelijke kwaliteit te bieden richting de patiënt. Mocht u desondanks een klacht hebben met betrekking tot uw behandeling binnen onze fysiotherapiepraktijk, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Als u gebruik wil maken van deze regeling dan dient u contact op te nemen met de praktijkeigenaar Arjan Tenwolde op telefoonnummer 010-2207078 of per e-mail arjan@wellnessfysio.nl. Hij zal zorgdragen dat uw klacht door een onafhankelijke externe partij in behandeling wordt genomen.

 

Privacyreglement
- Behalve uw fysiotherapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot uw

  patiëntgegevens. Dit zijn waarnemers van uw behandelend fysiotherapeut, stagiaires en de

  kwaliteitsmedewerker (eveneens fysiotherapeut) die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de

  dossiervorming.
- Indien u elementen uit uw dossier heeft die u niet zichtbaar wilt hebben, behalve voor uw behandelend

  fysiotherapeut, dan kunt u vragen om deze gegevens te laten vergrendelen met een wachtwoord.
- U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens

  onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
- Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in uw dossier opgeslagen.
- Uw fysiotherapeut zal alleen met uw uitdrukkelijke toestemming gegevens uitwisselen met uw

  behandelend arts. Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt (ook niet aan naaste

  familie). Gegevens worden pas vrijgegeven, nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

  Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
- Nadat een patiënt uitbehandeld is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een

  beperkte groep mensen deze gegevens kan inzien.


ZORG VOOR VOLDOENDE DEKKING VOOR FYSIOTHERAPIE IN UW AANVULLENDE VERZEKERING.


 

© Copyright Wellness Fysio