Keuze menu

 

    Ommoordsehof 11
    3056 JR Rotterdam

T : 010-2207078
E : praktijk@wellnessfysio.nl


Volg Welness Fysio Ten Wolde op Facebook

 

 
     
 

Kinderfysiotherapie Rotterdam

 


Plagiocephalometrie (PCM)
is een betrouwbare meetmethode, die is ontwikkeld om de vorm van een (scheve) schedel eenvoudig vast te kunnen stellen. Bij het uitvoeren van deze meting wordt gebruik gemaakt van een zacht en warm thermoplast bandje, dat hard wordt op het hoofd van uw baby. Door deze snelle methode kan de kinderfysiotherapeut de mate van asymmetrie (scheefstand) van de schedel vaststellen. Ook is het na enige tijd mogelijk de asymmetrie te vergelijken met de eerste meting. Een afgeplatte schedel ontstaat vaak door een voorkeurshouding. Is uw kind (nog) niet onder behandeling bij een kinderfysiotherapeut, dan zal er tevens een afspraak worden gemaakt voor een kinderfysiotherapeutisch onderzoek. Dit onderzoek is belangrijk om meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijke oorzaak van de voorkeurshouding en andere fysieke oorzaken uit te sluiten.

Wat is kinderfysiotherapie?
Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie en is gericht op het motorisch (bewegend) functioneren van baby's, peuters en schoolgaande kinderen, in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek spelenderwijs op een natuurlijke manier.
Bij sommige kinderen is ondersteuning gewenst, omdat de ontwikkeling van de motoriek langzamer of afwijkend verloopt. Hierdoor kan het kind moeite hebben om mee te doen met leeftijdsgenootjes tijdens bijvoorbeeld het buitenspelen, het sporten, de gymnastiekles of het schrijven. Kinderfysiotherapie kan deze kinderen helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en daardoor ook een positieve bijdrage leveren aan het zelfbeeld van het kind.

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Indien nodig, zal hij/zij overleggen en samenwerken met andere disciplines. De therapie sluit altijd aan bij de hulpvraag van het kind, de hulpvraag van de ouders en de vraagstelling van de verwijzer.

Doelgroepen:
Omrollen, kruipen, lopen, springen, fietsen, zwemmen, een bal vangen, knippen of schrijven. Meestal maken kinderen zich deze vaardigheden spelenderwijs eigen. Door spelend te ontdekken en bewegend te ervaren, ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Ook bouwen ze zelfvertrouwen op.

Soms verloopt de ontwikkeling door omstandigheden niet zo vanzelfsprekend en komt uw kind motorisch niet goed mee met zijn/haar omgeving, op school en/of thuis. Er is dan sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een (aangeboren) aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid aan te leren dan andere kinderen. In zo'n situatie kan uw kind baat hebben bij begeleiding van een (gespecialiseerde) kinderfysiotherapeut.

Voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapie:
• motorische ontwikkelingsachterstand: op een bepaalde leeftijd nog niet kunnen rollen, kruipen, zitten, staan of lopen; moeite met het uitvoeren van grove en/of fijne motorische vaardigheden
• asymmetrische houding of voorkeurshouding
• scheef en/of afgeplat hoofdje (plagiocephalometrie)
• huilbaby
• pre-dysmature kind (te vroeg geboren)
• slappe of zich overstrekkende zuigeling
• billenschuiver of tenenloper
• aangeboren of verworven aandoeningen (bijvoorbeeld Cerebrale Parese, Erbse Parese, Spina Bifida, jeugdreuma, aandoeningen van de luchtwegen, spierziektes)
• lage of hoge spierspanning
• afwijkende stand van voeten en/of benen, scoliose (scheefstand van de wervelkolom)
• pijn bij bewegen
• bewegingsangst
• orthopedische problemen
• DCD: developmental coördination disorder (onhandige motoriek)
• afwijkend looppatroon
• schrijfproblemen
• sensomotorische problemen
• verkeerde lichaamshouding
• gedragsproblemen en pervasieve ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme)
• hoofdpijnklachten
• hyperventilatie
• sportblessures
• revalidatie na trauma, operatie of chemokuren
• conditiezwakte ten gevolge van een handicap, chronische ziekte of obesitas

Uw fysiotherapeut: Brigitte van Buuren


 

© Copyright Wellness Fysio